Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > UUDISED > 01.07.2011.a. jõustunud uus liiklusseadus toob endaga kaasa muudatused esmaste juhilubade vahetamisel.
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

01.07.2011.a. jõustunud uus liiklusseadus toob endaga kaasa muudatused esmaste juhilubade vahetamisel.

Esmast juhiluba ei saa enam pikendada nii nagu see oli seni võimalik.

Muudatus on sisse viidud eelkõige kaheastmelise õppe (alg- ja lõppastme koolitus) eesmärkide saavutamiseks. Kuni tänaseni lükkasid paljud lõppastme koolituse läbimist edasi pikendades Maanteeametis esmaseid juhilubasid – selline käitumine ei täitnud aga kaheastmelise koolitusüsteemi eesmärki ja paljudel inimestel jäi vajalik õppeosa läbimata.
Alates 01.07.2011.a. on esmaste juhilubade omajatele pandud ka senisest suurem vastutus rikkumiste korral - Kui esmase juhiloa omaja on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba ilma eksamite sooritamiseta. Kui aga esmase juhiloa omajal on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse talle juhiluba pärast liiklusteooria eksami edukat sooritamist.
Kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tema mootorsõiduki juhtimisõigus ja talle väljastatud esmane juhiluba kehtetuks. Mootorsõiduki juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba võib ta taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.
Järelkoolitusena peetakse seaduse mõistes silmas koolitust, mis on psühholoogilise nõustamise kallakuga, mille käigus käsitletakse juhi enesehinnangut, impulsiivset käitumist ning selle teadvustamist, joovet javäsimust ning erinevate valikute ning alternatiivide tegemist.

Koolitused leiad lingilt ajakava ja hinnad.

Turvalist suve

OÜ Autosõit

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles