Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Professionaalile > Alarmsõidukijuhi koolitus
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

Alarmsõidukijuhi koolitus

Alarmsõidukijuhi koolitus on mõeldud autojuhtidele, kes oma tööülesannete täitmiseks vajavad õigust juhtida alarmsõidukit.

Vastavalt vabariigi valitsuse määrusele on alarmsõidukid:

 • Päästeameti sõiduk ning maastikusõiduk;

 • päästetööl osaleva juriidilise isiku sõiduk ja maastikusõiduk;

 • kiirabisõiduk;

 • Politsei- ja Piirivalveameti sõiduk ja maastikusõiduk;

 • Kaitsepolitseiameti sõiduk;

 • Kaitseväe kiirabisõiduk, Kaitseväe päästesõiduk ja sõjaväepolitsei sõiduk;

 • Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vangla sõiduk ning maastikusõiduk;

 • Siseministeeriumi siseturvalisuse teenistuse sõiduk;

 • Maksu- ja Tolliameti sõiduk;

 • prokuratuuri sõiduk;

 • Eesti Panga sõiduk;

 • Välisluureameti sõiduk;

 • Vabariigi Presidendi Kantselei sõiduk.

 Kiireloomuliste ametiülesannete täitmisel loetakse alarmsõidukiks ka:

 • Vabariigi Presidendi auto ja saateauto;

 • peaministri auto ja saateauto;

 • Riigikogu esimehe auto;

 • Riigikogu aseesimehe auto;

 • ministri auto;

 • riigisekretäri auto;

 • Kaitseväe juhataja auto;

 • Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni liikme auto.

Koolitused viime läbi vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr. 48 Alarmsõidukijuhi koolituse kord, pädevusnõuded, koolituse õppekava, koolitustunnistuse vorm ja liiklusregistrisse kantavad andmed,

mis kehtib alates 18.08.18.a.

Alarmsõidukijuhi koolituse eesmärgiks on:

 • anda osalejatele teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt taotletava kategooria alarmsõidukijuhi pädevusnõuetele;

 • luua eeldused alarmsõiduki säästlikule, ohutule ning inimesi, nende vara ja keskkonda säästvale juhtimisele.

Pakume kahte liiki koolitusi:

1. Algkoolitus

2. Täienduskoolitus

 1. Algkoolitus

Alarmsõidukijuhi koolitusele võib tulla isik, kellel on kehtiv vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba olnud vähemalt kaks aastat ning II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõend.
Viime läbi A-, B- , C- ja D-kategooria alarmsõidukijuhi koolitusi.

 Koolituse maht on 31 tundi, millest 17 tundi teooriat ja 14 tundi praktilisi harjutusi, näiteid ning sõiduõpet.

 2. Täienduskoolitus

Täienduskoolitusele saavad tulla alarmsõidukijuhid, kellel on kehtiv juhiluba ja II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõend ning alarmsõidukijuhi tunnistus.
Alarmsõidukijuhid, kellel on tähtajatu koolitustunnistus, peab täienduskoolituse läbima enne 2026. aasta 1.jaanuari.

Alarmsõidukijuhi täienduskoolitus tuleb läbida vähemalt iga 5 aasta tagant.

Koolituse maht 16 tundi.
Koolituse käigus läbitavad teemad ja praktilised harjutused lepitakse kokku enne koolituse toimumist.

Mõlemad koolitused lõppevad teooria ja sõidueksamiga.
Koolituse läbinud ning eksamitel positiivse tulemuse saanud õpilasele väljastame koolitustunnistuse, millele märgime alarmsõidukijuhi kategooria, kehtivuse alguse ning lõpu aja.

Alarmsõidukijuhi koolitustunnistus kehtib viis aastat.

Koolituse läbimise kohta esitame seaduses ette nähtud andmed liiklusregistrisse.

Lisainformatsioon koolituste kohta telefonil 53008809.

 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles