Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Algajale
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

 

Koolitused algajale

Registreerimine Ajakava Hinnad

Algajale mõeldud koolitused on kõigile neile, kellel ei ole veel juhiluba. Koolitustele võib tulla ilma igasuguste eelteadmisteta. Meie teooriatundides õpitakse selgeks kõik vajalik ning meie professionaalsete instruktorite käe all tehakse ettevalmistused linnasõiduks, maanteel kilomeetrite läbimiseks ning ka kaubanduskeskuse parklas manööverdamiseks.

Esmase juhtimisõiguse taotlemist soovitame alustada B-kategooria sõidukiga. Kõike vajalikku selleks saate õppida meie autokoolis. Koolitus koosneb teooriakursusest ja sõiduõppest. B-kategooria sõidutunnid viiakse läbi sõiduauto Toyota erinevate mudelitega.

Järgnev juhendmaterjal aitab esmase- või piiratud juhtimisõigusega juhiloa taotlejat.

Kui vanalt võib autokooli tulla? B-kategooria algastme koolitusele asuja peab olema vähemalt 15,5 aastane, sama vana peab olema ka mootorratta juhiks õppija.

Koolitusele tulles tuleb kaasa võtta:
• ID-kaart või pass.
• Tervisetõend. Tõendi väljastab perearst ja see ei tohi olla vanem, kui 6 kuud.

Kuidas õpe välja näeb?

  • Teoreetiliste teadmiste kogumine ehk teooria - õpite selgeks mängureeglid, mida tuleb liikluses jälgida ja kuidas ohutult toimida.
  • Õppesõit algab kohe peale esimeste teoreetiliste teadmiste omandamist. Esimesed sõidud toimuvad kinnisel õppeväljakul. Seejärel jätkatakse sõitmist väiksematel tänavatel ning liigutakse järk-järgult keerulisema liiklusega tänavatele.
  • Esmaabi koolituse läbimisel omandate põhilise abi andmise ja inimese elustamise võtted, mida võib vaja minna sattudes liiklusõnnetuse sündmuskohale või vaja minna igapäevases elus.
  • Pimeda aja koolitusel omandab õpilane teadmised tulede õige kasutamise ja pimeda ajal sõitmisega seonduvate ohtude kohta.
  • Algastme libedasõidu koolitusel omandab õpilane teadmised sõiduki peatamiseks kuluva aja ja ruumi kohta, sõidukiiruse suurendamise riskidest ning teadmised õigest piki- ja külgvahest.
  • Koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste- ja sõidoskuste kontrolliga. Teoorias läbitakse liiklusteadmisi kontrolliv test klassis ja sõiduoskuste kontroll viiakse läbi linnaliikluses.

Milliseid õppevorme kasutatakse B-kategooria algastme koolitusel? 
Tavaõppe loengud, kus õpetaja selgitab liikluseeskirju ja muud liikluseks vajalikku, toimuvad meie õppeklassides 1-2 korda nädalas. Koos analüüsitakse õppekavas ettenähtut ning teadmiste kontrollimiseks lahendatakse igas loengus kontrolltest. Lisavõimalusena saavad tavaõppes õppijad kasutada e-autokooli videoloenguid ja teisi õppematerjale.

E-õpe võimaldab teoreetiliste teadmiste omandamist sulle sobival ajal ja kohas. Koolituse läbimiseks peab Teil olema interneti ühenduse kasutamise võimalus ja piisavalt aega ning tahtmist. Koolitaja poolt Teile antud paroolide abil on kättesaadavad kõik õppematerjalid ja videoloengud. Täpsemalt vaata e-õpet tutvustavalt lehelt. 

Kellel koolituse alustamise soov on juba tõsisem, saab allpool vaadata koolituste täpsemaid kirjeldusi:
B-kategooria algaste tavaõppes
B-kategooria algaste e-õppes
A-kategooria esmaõpe
A-kategooria esmaõpe e-õppes
AM-kategooria esmaõpe ehk mopeedijuhi koolitus

Koolitusele registreerimine toimub õppeklassis või meie kodulehel.
 

Registreerimine Ajakava Hinnad

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles