Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Pedagoogile > Algkooli õpilase helkurikoolitus
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

Algkooli õpilase helkurikoolitus

Koolituse pikkus: 1 õppetund (teooria+praktika)
Grupi suurus: kuni 30 osalejat.

Koolituse eesmärk on anda algkooli lapsele teadmised helkuri tähendusest ja vajadusest. Ekslik on arvamus, et helkur on vajalik ainult väljaspool asulat, pimedas liigeldes. Koolituse käigus omandab lapse teadmised kuidas sõidukijuht näeb helkuriga ja helkurita jalakäijat, kuidas ja kuhu helkur õigesti paigutada, jne. Koolituse raames korratakse üle elementaarsed käitumis- ja liiklusreeglid tänaval ja maanteel ning viiakse läbi pimedal ajal liiklemise ja helkuri koolitus.

Käsitletakse järgmisi teemasid praktiliste näidete varal.

Arvatud ja tegelik nägemine
Harjutuse eesmärk on panna lapsed, kes igapäevaselt liiklevad jalakäijana ja jalgratturina, autojuhi rolli. Nüüd näeb laps olukorda autojuhi pilgu läbi ja seeläbi mõistab, millega peab tulevikus arvestama pimedas liigeldes.

Jalakäija nähtavus kahe sõiduki kohtumisel
Harjutuse eesmärk on näidata, kui halvasti näeb autojuht jalakäijat pimedal teel vastu tulevast sõidukist möödumisel.

Jalakäija nähtavus helkuriga ja ilma
Harjutuse eesmärk on panna lapsed autojuhi rolli, kus nad vaatavad oma koolikaaslasi, kellel ühel hetkel on helkur ja teisel hetkel mitte. Seeläbi mõistavad lapsed kui hästi on näha helkuriga lapsi ning kui halvasti ilma helkurita lapsi.

Koolituse läbinu:
- oskab valida tee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning ohutuses veendununa sõidutee ületada;
- oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;
- tunneb sõidukite ja jalakäijate liiklemise iseärasusi märjal, libedal, lumisel teel;
- teab ohtusid oma kooliteel, oskab neid kirjeldada, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist kooliteel;
- oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada;
 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles