Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Algajale > B-kategooria algastme lisakoolitused
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

 

B-kategooria algastme lisakoolitused

Lisaks tavapärasele teooria- ja sõidukursusele näeb Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt 27.06.2011 määrusega nr 60 kehtestatud "Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad" B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamisel esmaõppes kahe lisakoolituse läbimist. Need on:

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus
Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus

Nimetatud koolitused peavad läbima kõik mootorsõidukijuhid, kes omandavad esmaõppe algastmes B-kategooria mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni.

Koolituste läbimise eeldused
Mõlema koolituse läbimiseks peab koolitataval olema läbitud teooria- ja sõidukursus või vähemalt algastme teooria- ja sõiduõppe esimese ja teise mooduli teemad. Koolituste läbimine ei ole otseselt seotud sõiduoskuste kontrolliga. Koolitusi võib läbida nii enne, kui pärast sõiduoskuste kontrolli (sõidueksami) sooritamist.

Koolituste korraldus
Koolitusi viiakse läbi sobivas keskkonnas (libedaradadel). Koolitused toimuvad koolitaja õppeplaani kohaselt ja neile tuleb eelnevalt registreeruda. Õpilasel peab olema koolitusel kaasas õpingukaart ja isikut tõendav dokument. Õpilased saavad koolitusele registreeruda meie kodulehel valides lehekülje "Ajakava ja hinnad" ja valides sealt vastava koolituse või registreerudes õppeklassides. Registreerudes koolitusele meie kodulehe kaudu või õppeklassis, edastame Teile vajaliku info, kas ja kuidas on korraldatud õpilaste transport õppeväljakule.

Teistes autokoolides esmaõppe läbijad. Kui õpite mõnes teises autokoolis ja Teie autokoolil on meiega leping lisakoolituste läbimiseks, siis registreeruge koolitusele oma autokoolis. Kui Teie autokoolil puudub vastav leping, siis küsige enne koolitusele registreerimist järele, kas Teie autokool on nõus lisakoolituse läbimisega teises autokoolis.

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus.

RegistreerimineAjakavaHinnad


Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus koosneb kolmest õppetunnist. Üks teooriatund läbitakse klassiõppes või e-õppes ja teine tund (praktikum) looduslikes oludes või trenažööril. Praktilise sõidu tund toimub loodusliku pimedaga teeliikluses või pimeda aja puudumisel trenažööril.
Pimeda aja koolituse eesmärgiks on luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida. Koolituse tulemusel peab koolitatav oskama tulede õige kasutamisega parandada nähtavust ja oma sõiduk teistele paremini märgatavaks teha, mõistma oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust ja teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte. Koolitatav oskab oma käitumisega vähendada pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud riske, teab ja tajub isiklikke, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud, tugevaid ja nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega pimeda ajal ning oskab oma käitumises nendega arvestada.
 
Juhi esmaõppe algastme libedasõidu koolitus

RegistreerimineAjakavaHinnad


Libedasõidu koolitus koosneb kahest teooriatunnist ja ühest sõidutunnist. Teooria läbitakse klassiõppes või e-õppes, sõidutund läbitakse libedarajal. Koolituse läbimise kohta tehakse märge õpilase õpingukaardile.

Libedasõidu koolituse eesmärk on luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit tee- ja ilmastikuoludele vastava sõidukiiruse ning ohutu piki- ja külgvahega. Koolitusel selgitatakse juhi võimalusi sõiduk peatada erinevatelt sõidukiirustelt ning sõidukit ei saa hetkega seisma ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi. Kui ruumi on vähe, tuleb vähendada sõidukiirust. Koolituse tulemusel teab juht, kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada. Juht mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada ja seeläbi omab ta suuremat

Edukat koolitust!
 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles