Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Algajale > B-kategooria algõpe e-õppe vormis
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

B-kategooria algõpe e-õppes

RegistreerimineAjakavaHinnad

Viieaastase töökogemuse ja infotehnoloogia vahendite arengu abil on koostatud õppekava, mis võimaldab läbida autokooli teooriakursust kombineeritud õppena. See ühendab traditsioonilise klassiõppe ja iseseisva e-õppe parimad võimalused. Teooriakursuse põhiline õppetöö viiakse läbi põhiliselt e-õppena, õppeklassis tuleb kuulata kolm kahetunnist lisaloengut, lisaks toimub õppesõit, mis viiakse tavapäraselt läbi õppeautoga.

Kellele sobib e-õpe? E-õpe on mõeldud kiire elurütmiga õppurile, kelle ajagraafikusse ei mahu traditsioonilised hommikused või õhtused loengud õppeklassides. Elektrooniline õppekeskkond on eriti sobilik, kui Teie töö või õpingud on perioodilise iseloomuga või kui elate õppeklassist kaugel ning koolitusele sõitmisele kuluks märkimisväärne aeg.
Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida "Esmaabi koolitus", "Pimeda ajal sõiduki juhtimine" ning "Algastme libedasõidu koolitus". Koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste- ja sõiduoskuse kontrolliga autokoolis.

E-õppes kuulatakse ja vaadatakse enamus loenguid interneti vahendusel - seega on koolituse läbimiseks hädavajalik vähemalt keskmise kiirusega interneti kasutamise võimalus. Loe lisa E-autokool alt. Kindlasti tuleb arvestada, et koolitus e-õppes ei ole tavaõppest lihtsam: enamus tööd tuleb teha iseseisvalt, mis nõuab keskmisest suuremat keskendusvõimet ja enesedistsipliini.

E-õppe koolitusel osalejatele laienevad kõik teistel koolitustel osalejatele esitatavad nõudmised ja soodustused. Kokkuleppel koolitajaga on e-õppel osalejal võimalik üle minna tavaõppele, kuulata üksikuid loenguid õppeklassis, esitada küsimusi ja saada täiendavat konsultatsiooni e-postiga või isiklikult õppeklassis.

Koolituse alustamiseks tuleb end registreerida koolitusele meie kodulehe kaudu või õppeklassides. Koolituse eest tasumine toimub üldjuhul pangaülekandega. Sularahaga on vajadusel võimalik arveldada meie õppeklassides. Meie autokoolis sõiduõpetajad arveldustega ei tegele. Koolituskursuste hinnad on veidi erinevad sõltuvalt alguse ajast ja toimumise linnast. Täpse hinna konkreetse koolituse kohta leiate meie õppeplaanist lingi Ajakava ja hinnad all. Üldreeglina ei sisalda koolituskursuse maksumus esmaabi koolitust, pimeda aja koolitust ega algastme libedasõidu koolitust.

Tasumisvõimalused:
- osadena tasumine: kursusele registreerudes tasu esimese makse (teooria hind) ja edasi kasvõi ühe sõidu haaval põhimõttel - sõit, mis on kokku lepitud, peab olema tasutud enne sõidu toimumist.
- kursusele registreerudes võib tasuda kogu kursuse maksumuse korraga.
- ettevõtetel on võimalik koolituse eest tasuda arvega.

Pärast registreerumist olete oodatud esimesele kogunemisele õppeklassi, kus:
• tutvustatakse õppetöö korraldust;
• sõlmitakse koolitusleping;
• antakse e-õppe keskkonnale ligipääsuks vajalikud paroolid;

Esmakogunemisele tuleb kaasa võtta:
• isikut tõendav dokument;

Õpingute läbimine. Õppematerjal on jagatud kolmeks osaks ehk mooduliks. Koolitus algab sissejuhatava loenguga ning koolituse jooksul tuleb läbida ka kaks vaheloengut õppeklassis. Iga moodul hõlmab mitut loengut, mida esitatakse videoloenguna. Lisaks on võimalik välja trükkida loengukonspektid ja muid lisamaterjale. Pärast iga loengu kuulamist tuleb sooritada arvutis test, mille edukas sooritamine tagab järgmise loengu kuulamise võimaluse. Pärast vastavas moodulis ettenähtud materjali läbitöötamist tuleb õppeklassis kuulata vaheloeng ja läbida testi vormis vahekontroll, mis hindab, kuidas olete antud osas teadmised omandanud. Kui olete kuulanud järgmise mooduli lisaloengu õppeklassis ja edukalt sooritanud kontrolltöö, saate ligipääsu järgmisele mooduli loengutele. Klassiloenguid saab kuulata ja kontrolltöö sooritada ükskõik millises meie õppeklassis üle Eesti selleks ettenähtud aegadel või kokkuleppel koolitajaga Teile sobival ajal.

Teise mooduli loengu läbimise järel saate õpingukaardi ning võite alustada õppesõiduga. Edasi kulgevad teooriakursus ja õppesõit paralleelselt. Peale kolmanda mooduli klassiloengu kuulamist saate ligipääsu viimaste loengute läbimiseks.

Kui Teil on vaadatud-kuulatud kõik loengud, sooritatud kõik vajalikud e-õppe testid, kuulatud lisaloengud klassis (sooritatud kontrolltööd) ning läbitud kõik sõiduõppe teemad, saate läbida teoreetiliste teadmiste kontrolli. Kui kui see on edukalt sooritatud läbite sõiduoskuste kontrolli linnaliikluses. Enne koolitunnistuse saamist peavad olema läbitud ka esmaabi koolitus, libedasõidu koolitus ning pimeda aja koolitus.

Koolituse lõpetamine. Kui olete kõik koolitusetapid läbinud ning edukalt sooritanud teoreetiliste teadmiste ja sõiduoskuste kontrolli, siis väljastab autokool Teile B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse registreeruda eksamitele juhtimisõiguse taotlemiseks Teile  sobivas Maanteeameti liiklusregistri büroos üle Eesti.

NB! E-õppele registreerumine tähendab, et olete nõus kõikide siin kirjeldatud e-õppe tingimustega ning valmis läbima kõik e-õppes ettenähtud koolitusetapid. Vajalikku lisainformatsiooni saate ka lugedes B-kategooria tavaõppe kirjeldust.

Vt ka B-kategooria algõpe tavaõppes
 

RegistreerimineAjakavaHinnad

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles