Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Edasijõudnule > B-kategooria lõppaste e-õppena
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

B-kategooria lõppaste e-õppena

Registreerimine Ajakava Hinnad

 

NB! Kontrollige, kas Teil on kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend!

Õppekava kohast lõppastme koolitust saab läbida e-õppena. See tähendab, et kaks tundi teoorialoengut läbitakse iseseisvalt ning üks osa loengust tuleb kuulata auditoorses õppes. Teooriakursust saate läbida Teile sobival ajal ja kohas eeldusel, et Teil on võimalus kasutada keskmise kiirusega internetiühendusega arvutit (koolitus põhineb videoloengutel).

Koolituse teooriaõpe algab sissejuhatusega ja edasi tuleb loenguid vaadata vastavalt e-autokoolis toodud järjekorrale. Loengud võite läbida kõik korraga või soovi korral osade kaupa. Iga loeng lõppeb kontrollküsimustikuga eelnevalt läbitud teema kohta, millele on vaja vastata. Kui vastasite küsimustele 90% õigesti, pääsete edasi kuulama järgmist loengut. Test peab olema lahendatud hindele SOORITATUD. Kui valesid vastuseid on üle lubatu, saate vastavat loengut korduvalt vaadata ning testi uuesti lahendada kuni selle õnnestumiseni.

Praktilisele sõidukoolitusele pääsete siis, kui olete kõik teoorialoengud läbi vaadanud ning edukalt lahendanud e-õppekeskkonnas toodud kontroll-testid. Teoreetilise osa mitteläbimise korral praktilisele õppele EI LUBATA ja koolituskursuse eest tasutud RAHA EI TAGASTATA.

Praktiline osa koosneb kahest osast:
Libedasõit toimub meie harjutusväljakul, kuupäev määratakse kursusele registreerumisel. Kestvus 2 sõidutundi.
Säästliku sõidu aeg lepitakse kokku libedasõidul.

Lõppastmekoolitus õpilase sõidukiga
Alates 01.08.11 on õpilastel võimalus läbida koolitus isikliku autoga, selleks tuleb valida registreerumiseks vastav õppegrupp. Säästlikusõidu läbimiseks oma autoga eelduseks on, et sõidukil on peal hetkelise kütusekulu mõõdik, mida saab ka 0-da. Talvel saab isikliku sõidukiga läbida libedasõidu koolitust ainult lamellrehvidega sõidukiga. Kui koolitatav osaleb koolitusel tema kasutuses oleva sõidukiga vastutab ta mistahes kahjulike tagajärgede eest, mis tulenevad koolitatava tegevusest või tegevusetusest seoses koolitusel osalemisega. Koolitatav kinnitab, et omab koolitusel kasutatava sõiduki kasutamise õigust, kasutatav sõiduk omab kehtivat tehnoülevaatust ja liikluskindlustust.

Muud piirangud

  • Koolituse ajal ei tohi õpilase juhtimisõigus olla peatatud (liiklusseaduse järgi) või juhtimisõigus ära võetud (politsei või kohtu otsusega).
  • Koolituse ajal peab kehtima mootorsõidukijuhi tervisetõend
  • Kui esmase juhiloa kehtivus on lõppenud rohkem kui aasta tagasi, siis tuleb enne koolitusele asumist Maanteeameti liiklusregistris uuesti sooritada teooria- ja sõidueksam.
  • Esmane juhiluba vahetatakse Maanteeameti Liiklusregistri büroos juhiloaks ümber isikul, kelle alaline elukoht on Eestis.
  • Koolitusele registreerumisega on õpilane andnud nõusoleku ilmuda koolituseks valitud õppegrupi ajagraafikus ettenähtud ajal. Kokkulepitud õppesõidule mitteilmumise korral või hilinemisel üle 15 minuti loetakse õppesõit kasutatuks.

NB! E-õppele registreerumine tähendab, et olete nõus kõikide siin kirjeldatud e-õppe tingimustega ning valmis enne praktilisele õppele tulemist läbima kõik loengud ja sooritama testid. Lõppastme koolituse variandi valimiseks vaata ka koolitusi tavaõppes.

Koolitusest võib osa võtta ka muudel eesmärkidel kui juhilubade vahetus - näiteks enese harimiseks, meeldetuletuseks, meelelahutuseks jne. Vaata ka muid meelelahutusvõimalusi.
 

Registreerimine Ajakava Hinnad

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles