Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Pedagoogile > Inimene-Sõiduk-Tee algkooli õpilasele
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

Inimene-Sõiduk-Tee algkooli õpilasele

Koolituse pikkus: 4 õppetundi (teooria+praktika - viiakse läbi erinevatel päevadel)
Grupi suurus: 30 õpilast ( grupp jaotatakse praktika ajal kaheks)

Koolitust viib läbi kaks instruktorit

Koolituse eesmärk on selgitada lapsele liiklusreegleid ja nende vajalikkust. Koolituse käigus antakse lapsele edasi teoreetilised teadmised ja praktilised oskused kuidas valida teeületamiseks ohutuim koht. Peatuda, kuulata, hinnata lähenava sõiduki kaugust ja kiirust. Sõidukite ja jalakäijate erinevad liikumise ja liiklemise iseärasused märjal, libedal ja pimedal teel. Millised on enamlevinud ohud algkooli õpilase kooliteel ning kuidas neid vältida. Kuidas käituda ühissõidukites, kuidas sisened, kuidas väljuda, kus neid oodata.
Samuti antakse edasi algteadmised jalgrattaga liiklemisel.

Koolituse läbinu:
- tunneb käitumisreegleid tänaval, saab aru liiklusreeglite vajalikkusest;
- oskab valida tee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning ohutuses veendununa sõidutee ületada;
- oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;
- tunneb sõidukite ja jalakäijate liiklemise iseärasusi märjal, libedal, lumisel teel;
- teab ohtusid oma kooliteel, oskab neid kirjeldada, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist kooliteel;
- oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada;
- teab jalgrattaga sõitmise nõudeid, oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks turvalist kohta;
 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles