Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Professionaalile > Liiklusreguleerija koolitus
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

 

Liikluse reguleerija koolitus

Liikluse reguleerijate abi vajatakse erinevates ametkondades, kus tavaliiklus on häiritud või mingil põhjusel on vaja liiklust ajutiselt ümber suunata. Liikluse reguleerija oskuslikust tegutsemisest sõltub liikluse sujuvus ja reguleerija enda ning liiklejate ohutus. Samas võib koolitamata reguleerija oma tegevusega põhjustada korvamatuid tagajärgi.

Kehtiv liiklusseadus liigitab koolituse neljaks erinevaks pädevuseks. Seadus on ära toonud nõuded koolitusel osalejale, koolituse tundide mahud ja eksamiküsimuste arvu. Eksam loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud 80 % küsimustest.

I pädevus - lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel (LS §8, lõige 3 punkt 10). Osaleja vanus vähemalt 18.a. Tundide maht: 2 tundi teooriat + 5 min. osaleja kohta praktikat. Eksami küsimuste arv: 10.

II pädevus - kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerija kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral; päästeteenistuja ja päästetöödele kaasatud isik päästetöödel; looduskaitsetöötaja kaitsealal  looduskaitseseaduse tähenduses, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis ning selleni viivatel teedel; riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutuse töötaja metsateedel; raudteetöötaja raudteeülesõidukohal; parvüleveo korraldaja sadamas; parkimise korraldaja parklas; kiirabibrigaadi liige sündmuskohal kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel (LS §8, lõige 3 punkt 1-7 ja 11). Osaleja vanus vähemalt 18.a., parkimise korraldamiseks vähemalt 16.a. Tundide maht: 4 tundi teooriat + 10 min. osaleja kohta praktikat. Eksami küsimuste arv: 10.

III pädevus - Sama mis II pädevus + teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud. (LS §8, lõige 3 punkt 1-7, 8 ja 11). Osalejal peab olema arstitõend vähemalt B-kat. tasemel. Tundide maht: 8 tundi teooriat + 20 min. osaleja kohta praktikat. Eksami küsimuste arv: 15.

IV pädevus - Sama mis III pädevus + suurt või rasket veost saatev isik, kui liiklus on veose suuruse või raskuse tõttu häiritud või ohustatud (LS §8,, lõige 3 punktid 1- 9 ja 11). Osalejal peab olema arstitõend ja CE – kat. juhiluba. Tundide maht: 14 tundi teooriat + 20 min. osaleja kohta praktikat + 8 tundi rühmaõpet. Eksami küsimuste arv: 20.

Lisaks põhikoolitusele on III ja IV pädevuskoolituse läbinutel oma kutse säilitamiseks vajalik läbida täiendkoolitus. Täiendkoolitus tuleb läbida enne, kui viimasest koolitusest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat.
III pädevuse täiendkoolitus - tundide maht: 4 tundi teooriat + 20 min. osaleja kohta praktikat. Eksami küsimuste arv: 15.
IV pädevuse täiendkoolitus - tundide maht: 6 tundi teooriat + 20 min. osaleja kohta praktikat. Eksami küsimuste arv: 20.

Pärast koolituse läbimist ja eksami sooritamist anname välja nõuetekohase tunnistuse ning saadame osalejate isikuandmed Maanteeametile.

Info tel. 53008809 või toomas.alekors@autosoit.ee.

 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles