Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > Liikumispuudega inimesele
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

Kui soovid lisainfot või konsulteerida, siis saada meile oma andmed -
võtame sinuga ühendust!

Nimi *  
Telefon *  
E-mail *  
Linn *  

 

Nüüd on võimalik ka liikumispuudega inimestel autokoolis lihtsamalt õppida!

Koos liikvele programmi raames oleme varustanud ühe oma õppesõidukitest käsijuhtimisseadmega, mille abil on võimalik õppesõitu teha ka liikumispuudega inimestel. Selle sõidukiga saab õppida vajadusel üle Eesti.

Pakume liikumispuudega inimestele nii B-kategooria algastet kui ka B-kategooria lõppastet.

 

B-kategooria algaste

B-kategooria algastme koolitusele asuja peab olema vähemalt 15,5 aastane.

Koolitust alustades tuleb meile esitada:
• ID-kaart või pass.
• Tervisetõend. Tõendi väljastab perearst ja see ei tohi olla vanem, kui 6 kuud.
• 1 värvifoto Teie isiklikule õpingukaardile

Õppetöö kestus ja korraldus
Õppekava näeb ette B-kategooria mootorsõidukijuhi kursuse pikkuseks mitte alla 6 nädala. Koolituse ajal tuleb läbida teooriakursus 26 tundi, õppesõitu vähemalt 21 sõidutundi.
Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida "Esmaabi koolitus", "Pimeda ajal sõiduki juhtimine" ning "Algastme libedasõidu koolitus". Koolitus lõpeb teooria- ja sõidueksami sooritamisega autokoolis.

Õppesõiduga alustame meie tasuta õppeväljakutel. Linnasõidud toimuvad kõikides linnaosades. Sobiv õppesõidu aeg lepitakse kokku sõiduõpetajaga ning kindlasti tuleb teavitada käsijuhtimisseadme vajadusest.

Arveldused
Koolituse eest tasumine toimub üldjuhul pangaülekandega. Sularahaga on vajadusel võimalik arveldada meie õppeklassides. Meie autokoolis sõiduõpetajad arveldustega ei tegele. Koolituskursuste hinnad on veidi erinevad sõltuvalt alguse ajast ja toimumise linnast. Täpse hinna konkreetse koolituse kohta leiate meie õppeplaanist.

Tasumisvõimalused:
- osadena tasumine: kursusele registreerudes tasu esimese makse (teooria hind) ja edasi kasvõi ühe sõidu haaval põhimõttel - sõit, mis on kokku lepitud, peab olema tasutud enne sõidu toimumist.
- kursusele registreerudes võib tasuda kogu kursuse maksumuse korraga.
- ettevõtetel on võimalik koolituse eest tasuda arvega

B-kategooria algastme teooriat saab läbida nii klassiõppe loengutena kui ka e-õppena.

Koolitusele tulemiseks tuleb kõigepealt end registreerida:

RegistreerimineAjakavaHinnad

Koolituse lõpetamine
Kui olete kõik koolitusetapid läbinud ning edukalt sooritanud teoreetiliste teadmiste ja sõiduoskuste kontrolli, siis väljastab autokool Teile B-kategooria mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse registreeruda eksamitele juhtimisõiguse taotlemiseks Teile  sobivas Maanteeameti liiklusregistri büroos üle Eesti.

NB! Maanteeametil puuduvad võimalused võtta vastu sõidueksamit liikumispuuetega inimestele. Selleks saate meie selleks kohaldatud sõidukit rentida.

B-kategooria algaste klassiõppena

Meie poolt pakutav teooriaõpe klassis koosneb 9 loengust (3x45 minutit korraga). Teooriaõpe toimub olenevalt õppegrupist 1-2 korda nädalas kindla(te)l nädalapäeva(de)l. Koolitused toimuvad hommikusel, pärastlõunasel või õhtusel ajal. Kui õppetöö toimub üks kord nädalas, siis kestab koolitus 2 kuud. Loengutes kasutame põnevaid ja kaasaegseid arvutipõhiseid õppematerjale, mille tarvis oleme loonud rohkelt originaalset videomaterjali. Koos analüüsitakse õppekavas ettenähtut ning teadmiste kontrollimiseks lahendatakse igas loengus kontrolltest. Loengumaterjale saab ka välja trükkida. Juba läbitud loenguid saavad klassiõppes osalejad e-autokoolis järelvaadata videotena ja lahendada lisaks teste.

B-kategooria algaste e-õppena

Viieaastase töökogemuse ja infotehnoloogia vahendite arengu abil on koostatud õppekava, mis võimaldab läbida autokooli teooriakursust kombineeritud õppena. See ühendab traditsioonilise klassiõppe ja iseseisva e-õppe parimad võimalused. Teooriakursuse põhiline õppetöö viiakse läbi põhiliselt e-õppena, õppeklassis tuleb kuulata kolm kahetunnist lisaloengut, lisaks toimub õppesõit, mis viiakse läbi käsijuhtimisseadmega varustatud õppeautoga.

E-õppes kuulatakse ja vaadatakse enamus loenguid interneti vahendusel - seega on koolituse läbimiseks hädavajalik vähemalt keskmise kiirusega interneti kasutamise võimalus. Loe lisa E-autokool alt. Kindlasti tuleb arvestada, et koolitus e-õppes ei ole tavaõppest lihtsam: enamus tööd tuleb teha iseseisvalt, mis nõuab keskmisest suuremat keskendusvõimet ja enesedistsipliini.

E-õppe koolitusel osalejatele laienevad kõik teistel koolitustel osalejatele esitatavad nõudmised ja soodustused. Kokkuleppel koolitajaga on e-õppel osalejal võimalik üle minna tavaõppele, kuulata üksikuid loenguid õppeklassis, esitada küsimusi ja saada täiendavat konsultatsiooni e-postiga või isiklikult õppeklassis.

Pärast registreerumist olete oodatud esimesele kogunemisele õppeklassi, kus:
• tutvustatakse õppetöö korraldust;
• sõlmitakse koolitusleping;
• antakse e-õppe keskkonnale ligipääsuks vajalikud paroolid;
• antakse paberkandjal juhendmaterjal õppetöö läbimiseks.

Õpingute läbimine e-õppes
Õppematerjal on jagatud kolmeks osaks ehk mooduliks. Koolitus algab sissejuhatava loenguga ning koolituse jooksul tuleb läbida ka kaks vaheloengut õppeklassis. Iga moodul hõlmab mitut loengut, mida esitatakse videoloenguna. Lisaks on võimalik välja trükkida loengukonspektid ja muid lisamaterjale. Pärast iga loengu kuulamist tuleb sooritada arvutis test, mille edukas sooritamine tagab järgmise loengu kuulamise võimaluse. Pärast vastavas moodulis ettenähtud materjali läbitöötamist tuleb õppeklassis kuulata vaheloeng ja läbida testi vormis vahekontroll, mis hindab, kuidas olete antud osas teadmised omandanud. Kui olete kuulanud järgmise mooduli lisaloengu õppeklassis ja edukalt sooritanud kontrolltöö, saate ligipääsu järgmisele mooduli loengutele. Klassiloenguid saab kuulata ja kontrolltöö sooritada ükskõik millises meie õppeklassis üle Eesti selleks ettenähtud aegadel või kokkuleppel koolitajaga Teile sobival ajal.

Teise mooduli loengu läbimise järel saate õpingukaardi ning võite alustada õppesõiduga. Edasi kulgevad teooriakursus ja õppesõit paralleelselt. Peale kolmanda mooduli klassiloengu kuulamist saate ligipääsu viimaste loengute läbimiseks.

Kui Teil on vaadatud-kuulatud kõik loengud, sooritatud kõik vajalikud e-õppe testid, kuulatud lisaloengud klassis (sooritatud kontrolltööd) ning läbitud kõik sõiduõppe teemad, saate läbida teoreetiliste teadmiste kontrolli. Kui kui see on edukalt sooritatud läbite sõiduoskuste kontrolli linnaliikluses. Enne koolitunnistuse saamist peavad olema läbitud ka esmaabi koolitus, libedasõidu koolitus ning pimeda aja koolitus.

B-kategoori lõppaste

Kui esmase juhiloa saamisest on möödas kaks aastat, siis tuleb nn vahtralehest lahti saamiseks vahetada esmased juhiload juhilubade vastu. Võrdlus esmase juhiloaga:
• Esmane juhtimisõigus muutub pärast juhilubade lõpukuupäeva kehtetuks ja esmast juhiluba ei saa pikendada.
• Juhiluba võimaldab sõita suveperioodil suurendatud piirkiirusega (kui liikluskorraldusvahend seda lubab), esmase juhiloaga on maksimaalne lubatud kiirus 90km/h.
• Juhiloa omanik ei pea sõidukit märgistama algaja juhi tunnusmärgiga (roheliste vahtralehtega).

Esmase juhiloa vahetamiseks tuleb läbida lõppastme koolitus, mis kinnistab autokoolis saadud teadmised. Koolitus koosneb kolmest osast.
• Teooria, mille käigus omandatakse libedasõiduks ning säästlikuks sõiduks (Eco driving) vajalikud eelteadmised. Teooriakursus on lühike, kestab 3 tundi.
• Libedasõit (talvesõit), mille käigus läbitakse kinnisel platsil instruktori juuresolekul erinevaid harjutusi, mis imiteerivad tüüpilisemaid ohuolukordi liikluses, kuidas libedaga efektiivselt ja ohutult pidurdada, kuidas käituda kurvis, kui vaja pidurdada, või kuidas teel olevast takistusest ümber põigata ja kuidas juhitavuse kaotanud sõiduk tagasi kontrolli alla saada. Õpilane saab praktilise kogemuse, kuidas libisemist ära tunda ning sellele õigesti reageerida. Libedasõidu kestvus on 2 tundi koos praktikumiga.
• Säästliku sõidu õppeeesmärgiks on säästa kütust ning muuta linnaliiklus sujuvamaks. Teema maht on 1 sõidutund.

Lõppastme koolitusel võib osaleda ka kohe pärast esmase juhiloa saamist. Kui õpilane on esmase juhiloa saanud sügiskuudel, siis on see isegi soovitatav, et saadakse kogemus läheneva talve eel kinnisel ja turvalisel õppeväljakul, mitte libedatel maanteedel.

Koolitusel osalemiseks on vajalik
• Esmane juhiluba ja mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus (nn autokooli tunnistus - vajalik koolituse vormistamiseks vt ka KKK).
• Isikut tõendav dokument

Muud piirangud

  • Koolituse ajal ei tohi õpilase juhtimisõigus olla peatatud (liiklusseaduse järgi) või juhtimisõigus ära võetud (politsei või kohtu otsusega).
  • Koolituse ajal peab kehtima mootorsõidukijuhi tervisetõend
  • Kui esmase juhiloa kehtivus on lõppenud rohkem kui aasta tagasi, siis tuleb enne koolitusele asumist Maanteeameti liiklusregistris uuesti sooritada teooria- ja sõidueksam.
  • Esmane juhiluba vahetatakse Maanteeameti Liiklusregistri büroos juhiloaks ümber isikul, kelle alaline elukoht on Eestis.
  • Koolitusele registreerumisega on õpilane andnud nõusoleku ilmuda koolituseks valitud õppegrupi ajagraafikus ettenähtud ajal. Kokkulepitud õppesõidule mitteilmumise korral või hilinemisel üle 15 minuti loetakse õppesõit kasutatuks.

Õppekorraldus
Koolitus toimub libedarajal sõltumata ilmast. Palun olge valmis, et harjutuste selgitamise ajal peate autost lühiajaliselt välja tulema - talvel on soovitav soe riietus.

Lõppastmekoolitus õpilase sõidukiga
Õpilastel on võimalus läbida koolitus isikliku autoga. Selleks tuleb koolituse alguses sellest kindlasti instruktorit teavitada. Säästliku sõidu läbimiseks oma autoga eelduseks on, et sõidukil on peal keskmise kütusekulu mõõdik, mida saab ka nullida. Talvel saab isikliku sõidukiga läbida libedasõidu koolitust ainult lamellrehvidega sõidukiga. Kui koolitatav osaleb koolitusel tema kasutuses oleva sõidukiga vastutab ta mistahes kahjulike tagajärgede eest, mis tulenevad koolitatava tegevusest või tegevusetusest seoses koolitusel osalemisega. Koolitatav kinnitab, et omab koolitusel kasutatava sõiduki kasutamise õigust, kasutatav sõiduk omab kehtivat tehnoülevaatust ja liikluskindlustust.

Koolituse läbimiseks on vajalik eelnev registreerimine ning eelnev teavitamine kui on vajadus meie käsijuhtimisseadmega sõiduki järele.

RegistreerimineAjakavaHinnad

 

B-kategoori lõppaste e-õppena

Lõppastme koolitust saab läbida e-õppena. See tähendab, et kaks tundi teoorialoengut läbitakse iseseisvalt ning üks osa loengust tuleb kuulata auditoorses õppes. Teooriakursust saate läbida Teile sobival ajal ja kohas eeldusel, et Teil on võimalus kasutada keskmise kiirusega internetiühendusega arvutit (koolitus põhineb videoloengutel).

Loengud võite läbida kõik korraga või soovi korral osade kaupa. Iga loeng lõppeb kontrollküsimustikuga eelnevalt läbitud teema kohta, millele on vaja vastata. Kui vastasite küsimustele 90% õigesti, pääsete edasi kuulama järgmist loengut. Test peab olema lahendatud hindele SOORITATUD. Kui valesid vastuseid on üle lubatu, saate vastavat loengut korduvalt vaadata ning testi uuesti lahendada kuni selle õnnestumiseni.

Info meie koostööpartnerilt:

Kui Teil on raskusi sõiduki pedaalide kasutamisel kuid vaja autoga sõita siis Rehabilitatsiooniabi pakub Teile käsijuhtimissüsteemi F1 EVO. Seade omab kõiki vajalikke sertifikaate. Seadet on võimalik soetada riigipoolse soodustusega kui on olemas isiklik abivahendikaart ja arstitõend. Soodustuse kohta täpsustage üle info@abivahendid.ee või 58627427

Mis see on: F1 EVO näol on tegemist statsionaarse mehaanilise pidurdamise ja kiirendamise süsteemiga. F1 EVO on geniaalne lahendus võrreldes teiste mehhaaniliste pidurdus ja kiirendussüsteemidega kuna liigub ainult hoova käepideme osa ja seadme korpus seisa paigal.
Kuidas see toimib: sõiduki kiirendamiseks tõmmatakse hooba parema käega enda poole ning pidurdamiseks lükatakse hooba endast eemale.
Kuidas see paigaldatakse: seade monteeritakse sõiduki põrandale käigukangi kõrvale juhi istmest paremale, nii et jääb vaba ruum rool alla ja on tagatud sõidukist lihtne sisenemine ja väljumine.

• Kuna liigub ainult hoova käepideme osa siis puudub hõõrdumine vastu juhi jalgu ja istme liigutamine erinevatesse asenditesse ei häiri seadme funktsionaalsust.
• Seadme paigaldamine ei mõjuta sõiduki rooli reguleerimist.
• Seadme paigaldamine ei mõjuta sõiduki piduri- ja gaasipedaali kasutamist tavapärasel viisil.
• Unikaalne ohutussüsteem välistab piduri ja gaasi üheaegse kasutamise.

Hind: 920 eurot
Riigi poolse soodustuse määr: 75% (kehtib selleks õigustatud isikutele)
Isiku osalus: 230 eurot
Hind sisaldab paigaldust ja 9% käibemaksu


Tagasi algusesse

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles