Facebook twitter  Sisene E-autokooli
Sisukaart > UUDISED > OÜ Autosõit tarbijakampaania „Autosõit annab Raha tagasi!“
Registreerimine
joon
joon
joon
trans
Juhiload
joon
joon
trans
Koolitused
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
joon
trans
Meelelahutus
joon
joon
joon
trans
Teenused
joon
joon
joon
trans
trans
 

OÜ Autosõit tarbijakampaania „Autosõit annab Raha tagasi!“

ELU ŠEFFIKS - PAPP TAGASI! kampaania reeglitega tutvu alljärgnevalt!

Kampaania „Autosõit annab Raha tagasi!" reeglid:

1. Kampaania korraldaja: OÜ Autosõit reg. nr. 10835817, aadress Riia 10, 51010 Tartu, http://www.autosoit.ee/
2. Toimumise aeg: kuni 31.12.2010
3. Kampaaniast võivad osa võtta kõik kes on osalenud OÜ Autosõit pakutud koolitustel.
4. Kampaania auhind: Boonus (100.-eek), kuni koolitusmaksumuse ulatuses raha tagastus.
5. Koolitusest osavõtja ( edaspidi Koolitatu), õpilane või koolituse eest tasuja, saab koolitajalt kampaania flaieri(d) maksimaalselt koolitusmaksumuse ulatuses. Üks flaier omandab väärtuse 100.- krooni (edaspidi Boonus) juhul, kui Koolitatu edastab flaieri isikule ( edaspidi Õpilane), kes registreerib ennast OÜ Autosõit poolt pakutavale koolitusele ning dokumentide vormistamisel esitab flaieri. Õpilane võib esitada ühe Boonuse.
6. Peale punktis 5 tingimuste täitmist tagastatakse flaieri Boonus Koolitatu'le. Tagastus toimub panga ülekandega ja tagasi makstavast summast arvestatakse maha panga teenustega seonduvad kulud.
7. Flaieril peab olema loetavalt kirjutatud Koolitatu isikukood ning pangakonto number. Juhul, kui isikukood või konto number ei ole loetav puudub koolitajal kohustus Boonust realiseerida.
8. Boonust tagastatakse ainult Koolitatu poolt tasutud koolitusmaksumuse ulatuses arvestades, et üks Boonus = 100.-eek.
9. Järgmisel aastal edastatakse Maksuametile Koolitatu poolt tasutud koolitusmaksumus, millest on mahaarvatud tagastatud Boonus(ed).
10. Koolitatu kinnitab, et flaieri üleandmisega Õpilasele on ta tutvunud kampaania üldtingimustega (kontorite infotahvlitel ja internetiaadressil http://www.autosoit.ee/) ja teistel isikutel puuduvad nõuded koolitusmaksumuse suhtes.
11. Kampaania korraldajal on õigus kontrollida flaieri õigsust. Boonus ei kuulu väljamaksmisele, kui on avastatud, et esitatud flaier on lubamatult moonutatud, omandatud ebaausaid vahendeid kasutades või on andmed võltsitud.
12. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
13. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta Boonused üle andmata, teatades sellest koheselt meedia vahendusel.
14. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
15. Täiendavat informatsiooni kampaania kohta saate http://www.autosoit.ee/ ja e-posti: info(at)autosoit.ee vahendusel.
Boonuseid jagatakse meie õppeklassides üle Eesti või trüki endale boonus välja siit!

OÜ Autosõit

 

 

© Autosõit OÜ 2010 e-post: info [at] autosoit.ee a/a EE402200221018573861

     


 
^
Üles